ΚΑΛΕΣΤΕ
6974 372 702
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ SPYRO.com.gr

Το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ, εργάζεται με μεθοδικότητα, μυστικότητα και στοχευμένη δράση ώστε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας να ικανοποιούν τον εκάστοτε πελάτη μας και να είναι αντάξια της φήμης μας.
Πληροφορίες που αφορούν στη διατροφή τέκνου

Εκβάσεις:

Πότε ακυρώνεται η αξίωση σε διατροφή τέκνου;

1) Όταν τα παιδιά είναι ανήλικα:

Η αξίωση διατροφής για ένα ανήλικο παιδί ακυρώνεται, όταν το παιδί έχει επαρκή δικά του έσοδα ή όταν ο γονέας, που έχει την ευθύνη καταβολής διατροφής δεν είναι σε θέση να πληρώσει τη διατροφή. Ειδικότερα στη περίπτωση των προσωπικών εσόδων, τα ποσά του ατόμου, που δικαιούται διατροφή, συχνά δεν αποκαλύπτονται στο άτομο που υποχρεούται να καταβάλλει τη διατροφή. Κατά κανόνα τα ίδια έσοδα μειώνουν ουσιαστικά την απαίτηση διατροφής, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για έσοδα προερχόμενα από έμμισθη εργασία ή έσοδα προερχόμενα από πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Στη περίπτωση εσόδων που προέρχονται από έμμισθη εργασία πρέπει όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος, αν η δραστηριότητα αυτή είναι βάσιμη ή αβάσιμη. Έτσι λ.χ. οι μαθητές δεν υποχρεούνται να κάνουν μια παράλληλη δουλειά. Αυτό ισχύει και για τον ελεύθερο χρόνο. Αν όμως παρόλα αυτά εργάζονται, τότε τα έσοδα δεν λαμβάνονται υπόψη, όταν πρόκειται για χαμηλά ποσά. Αν όμως τα έσοδα είναι υψηλά, τότε θα πρέπει να υπολογίζεται με επιείκεια το επιτόκιο επί του αφορολόγητου ποσού των επαγγελματικών δαπανών.

Οι φοιτητές επίσης δεν είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται. Αυτό ισχύει και για τα χρονικά διαστήματα που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ή που έχουν διακοπές. Εξαιρέσεις εδώ αποτελούν μόνο η υποχρεωτική πρακτική ή η επαγγελματική άσκηση των φοιτητών. Αν όμως ο φοιτητής εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τότε λαμβάνοντας υπόψη το αφορολόγητο ποσό των επαγγελματικών δαπανών και προϋποθέτοντας ότι οι γονείς καταβάλλουν όλη τη διατροφή του φοιτητή, υπολογίζεται με επιείκεια το ποσό εκείνο που υπερβαίνει το σύνολο της διατροφής του φοιτητή και τα επαγγελματικά έξοδα.

Συνήθως ο υπολογισμός με επιείκεια σημαίνει μια πρόβλεψη της τάξης του 50

Το πρόβλημα υπολογισμού, που θέσαμε εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί με έναν δικηγόρο.

Οι ιδιωτικοί ερευνητές του γραφείου SPYRO θα σας βοηθήσουν να αποδείξετε ότι τα παιδιά σας, για το οποία εσείς πληρώνετε διατροφή, έχουν πιθανόν έσοδα τα οποία δεν σας έχουν πει. Χωρίς τις αποδείξεις ενός ιδιωτικού ερευνητή πιθανόν να έχετε ελάχιστα στοιχεία για την αποδεικτική διαδικασία.

Ουσιαστικά θα πρέπει να προσέξουμε ότι στη περίπτωση ανήλικων παιδιών δεν λαμβάνεται υπόψη η στέρηση του δικαιώματος διατροφής. Συνεπώς το παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να επιλέξει την εργασία αντί της σχολικής εκπαίδευσης. Η υποχρέωση καταβολής διατροφής δεν ακυρώνεται επίσης από το γεγονός ότι το παιδί αρνείται την επικοινωνία με το γονέα που πληρώνει διατροφή.

2) Όταν τα παιδιά είναι ενήλικα:

Όταν τα παιδιά είναι ενήλικα ακυρώνεται το δικαίωμα διατροφής, όταν αυτά έχουν αρκετά έσοδα ή όταν ο γονέας που είναι υποχρεωμένος να πληρώνει διατροφή, αδυνατεί πλέον να την καταβάλλει, λόγω προσωπικής ανεπάρκειας ή όταν το ενήλικο παιδί είναι άπορο από δική του ευθύνη ή όταν ευθύνεται για ένα εκ προθέσεως βαρύ παράπτωμα κατά του υπόχρεου διατροφής ή κατά κοντινού προσώπου του υπόχρεου διατροφής (π.χ. βιαιοπραγίες, βαριές προσβολές, μεγάλη αχαριστία και έλλειψη αγάπης απέναντι σε ένα ηλικιωμένο ή άρρωστο γονέα). Πάντα όμως οι περιπτώσεις εξετάζονται ξεχωριστά, προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί η αντίδραση του ενήλικου παιδιού.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στο σημείο για τα ανήλικα παιδιά.

Παρακαλώ λάβετε οπωσδήποτε υπόψη ότι ο ιδιωτικός ερευνητής δεν σας δίνει νομικές συμβουλές. Για νομικές συμβουλές απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο δικηγόρο. Ο δικηγόρος και ερευνητής μπορούν από κοινού να καθορίσουν ποια αποδεικτικά στοιχεία εξυπηρετούν την υπόθεση σας και ποια από αυτά μπορούν να διατεθούν από έναν ιδιωτικό ερευνητή.


Σε κάθε περίπτωση, όποια υπόθεση και αν σας απασχολεί, το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ είναι στη διάθεσή σας.

Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, να εξασφαλίσουμε τη λύση των προβλημάτων σας και να σας παρέχουμε εν γένει υποστήριξη με πλήρη εχεμύθεια και υπευθυνότητα.

Όλες μας οι κινήσεις είναι προμελετημένες και προγραμματισμένες σύμφωνα με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο και όλες οι υποθέσεις που μας εμπιστεύεστε πάντα θα κινούνται στα θεμιτά αυτά νομικά όρια.

Βέβαια, είμαστε πάντοτε ευέλικτοι, ώστε να προλαβαίνουμε τις μεταβολές και τις αλλαγές της σύγχρονης κουραστικής πραγματικότητας. Δεσμευόμαστε, πλήρη εχεμύθεια και απόλυτη εμπιστευτικότητα στους εντολείς πελάτες μας.